Chang-Chuan Chan, Ph.D.
Asia and Western Pacific Chapter Chair
National Taiwan University
No. 1, Section 4, Roosevelt Rd,
Da’an District
Taipei City, 10617, Taiwan
Email: ccchan@ntu.edu.tw


Executive Council of the chapter

The following people serve on the seven-member Executive Council of the ISEE AWP Chapter:

Reiko Kishi
Chung-Yi Li
Wei Jie Seow
Shaowei Wu
Xiaoqi Feng
Hae-Kwan Cheong
Chun-Yuh Yang


Chapter Chair Elect

Julie Shu-Li Wang

Secretary/Treasurer

Atsuko Araki


Thanks to past councilors/chair:
Xinbiao Guo
Jamal Hisham Hashim
Ho Kim
Ying Zhang


Past Chair: How-Ran Guo